ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN:

Levering:

Bij verzending van pakketten zullen verzend- en administratiekosten vanaf € 3,75 excl. BTW in rekening worden gebracht.

Bestellingen vanaf € 100,- netto zullen zonder verzendkosten binnen Nederland worden verzonden, uitgezonderd gevaarlijke vloeistoffen en orders met kwantumkortingen.

Hiervoor zal een toeslag berekend worden.  Voor vervoer per bedrijfswagen wordt vanaf € 8,- excl. BTW berekend.

Grote stukken (meubilair) worden afgeleverd tot achter de eerste deur, hiervoor wordt een van te voren met u afgesproken bedrag berekend.

Levertijden:

Bestelopdrachten welke voor 12.00 uur (dinsdag t/m vrijdag) bij ons binnen zijn worden (doorgaans) nog diezelfde dag verzonden.Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor te late levering door overmacht.

Aanbiedingen:

Alle prijzen en afbeeldingen zijn vrijblijvend en excl. BTW, tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden tenzij anders vermeldt. Voor kortingen en aanbiedingen geldt de termijn zoals vermeld in de zaak of advertentie in vakbladen of op de website. (drukfouten en/of prijswijzigingen voorbehouden).

Reclames:

Retourzendingen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na aankoop, na aanmelding (per mail/ App, telefonisch) en in overleg , voldoende gefrankeerd*, te geschieden.

*Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd  en eventuele hieruit voortvloeiende kosten worden bij u in rekening worden gebracht. (TNT post berekent € 25,=). 

(Spijt)aankopen maximaal 30 dagen na aankoop retour aan te bieden in de zaak, mits in orginele/onbeschadigde verpakking, de vergoeding zal als aankooptegoed worden opgevoerd voor een volgende aankoop. 

Betaling:

Bij afhalen in de zaak dient contant betaald te worden.Overige facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.Bij overschrijding van deze termijn zal terstond de wettelijke rente in rekening worden gebracht (op basis van herfinancieringrente van 3,25% + 7%. Bron, KvK en Europese bank).INTERFOOT® leerdam blijft eigenaar van de geleverde goederen, totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen incl. kosten en rente volledig zijn voldaan. 

Service en Garantie:

Door onze technici kan service verleend worden bij het in bedrijf stellen van apparatuur indien dit wordt verlangd en wel op kosten van de nacalculatie.

Op de door ons geleverde goederen zal de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepaling toegepast worden, tenzij anders vermeld.Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de garantiebepaling, evenmin als de schade ten gevolge van: overmatige belasting, ongeschikt smeermiddel, onkundige handeling of reparatie.

Buiten de garantie vallen: * koolborstels, kogellagers, flexibele assen, TL buizen, halogeenlampjes, oververhitte motoren.* Fabrieksfouten worden gratis vervangen, het werkplaatstarief evenals voorrij en/of verzendkosten zijn voor de rekening van de opdrachtgever.

Onderhoud en reparatie aanbieden met reparatie formulier op pagina werkplaats  reparatieformulier